Lễ bảo vệ luận án, luận văn tốt nghiệp là ngày rất quan trọng đối với mỗi sinh viên có cơ hội được làm luận văn, luận án tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc bảo vệ luận án, luận văn khác với việc thi tốt nghiệp, nếu bạn thi tốt nghiệp nếu bài